Entrepobles Penedès al programa de televisió “Solidària”

Aclariment: Tot i que el narrador del reportatge del Solidària comenta que  “Entrepobles defensa el territori, la biodiversitat i els agrocombustibles”, volem   matitzar la posició que Entrepobles ha portat a terme en tota la seva trajectòria de cooperació solidària: Entrepobles sempre ha acompanyat les comunitats que lluiten per la defensa del territori, la biodiversitat i, per tant, entre d’altres coses, estan contra els estralls que per aquests territoris i biodiversitat suposa la producció d’agrocombustibles.
Anuncis