COL · LAPSE A LA COOPERACIÓ CATALANA

Col · lapse en la cooperació catalana

Els signants, directors de diverses ONG, sosté que les retallades que hi aplica la Generalitat en les seves ajudes econòmiques els impedeixen seguir amb els seus projectes d’assistència als més pobres del món i demanen un canvi en aquesta política
Anuncis