Què és el TTIP?. Un debat silenciat, un debat necessari.

stopttip4

Què és el TTIP?. Un debat silenciat, un debat necessari.
El TTIP és un Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions, d’una magnitud i efectes transcendentals en molts àmbits, que els poders polítics i econòmics de la Unió Europea i dels Estats Units, junt amb les grans Corporacions Empresarials Transnacionals, estan negociant des de juliol de 2013 i preveuen tancar-lo aquest any.
Com pot ser que aquestes negociacions tan importants s’estiguin fent sense informar de res a l’opinió pública i a la societat civil? Com pot ser que fins ara sectors ben actius i conscients de la nostra societat no se n’hagin assabentat?
Atès que les barreres aranzelàries entre ambdues potències no són molt significatives, aquestes negociacions se centren en aprofundir, si és possible, la privatització i el desmantellament de la protecció laboral, ambiental i social que encara ens queda.
El TTIP pot desregular i convertir en objecte de negoci sense límits una gran varietat d’àmbits de la nostra vida: l’agricultura, els serveis públics, els drets laborals, l’energia, la medicina, la sanitat, les finances (més encara), el medi ambient, la promoció de la cultura, les patents, etc. Per exemple, en el consum, aspectes de la compra pública responsable, l’etiquetat i el principi de precaució davant els “experiments oberts” com els transgènics o altres invents de la enginyeria de l’alimentació, les denominacions d’origen, etc., que fins ara s’havien aconseguit i defensat, es posaran en greu perill. O, en l’àmbit mediambiental, la imposició de la tècnica de la fractura hidràulica per extreure gas (fracking).
Com ja passa amb tractats similars a Amèrica, hi ha el capítol de “protecció de les inversions”, que permetrà a les grans empreses demandar els estats per les decisions (d’interès social, drets laborals, protecció ambiental, etc.) que considerin que poden posar en perill els seus guanys.
En canvi, el TTIP castigarà una gran majoria d’empreses petites i mitjanes de tot tipus, posant en perill la subsistència d’aquestes enfront les grans empreses de l’IBEX i les inversores multinacionals.
Per a les classes treballadores, per a la majoria de la població, les conseqüències no poden ser altres que l’increment de l’atur, de la precarietat i, també, la càrrega d’atendre les cures més bàsiques quan l’Estat se’n desentén. Càrrega que, com sabem, recau especialment en les dones.
Tot plegat, un pas més en la dualitat jurídica “dret dur/dret tou”: D’una banda, les normes i regles jurídiques “dures”, que s’han de complir rigorosament, permeten als grans inversors, als “mercats”, a les empreses financeres i les multinacionals continuar augmentant els seus beneficis sense restriccions socials, ambientals, democràtiques, etc. A l’altra banda, les lleis i declaracions “toves”, les que figuren en la part decorativa de les constitucions i pactes internacionals, les que reconeixen els drets de les persones i dels pobles; aquelles que mai troben mecanismes efectius de compliment i de sanció. És la dualitat jurídica que des de fa anys estan denunciant els moviments ciutadans.
La negociació “en privat” del TTIP significa un atemptat més a la sobirania ciutadana, i al que queda de les institucions democràtiques, robant les decisions que els corresponen sobre aspectes vitals del funcionament de la nostra societat. Aquestes decisions quedaran no només “de fet”, com fins ara, sinó “per dret”, als despatxos que els lobbies tenen adossats als governs i parlaments. Debat ciutadà, el mínim possible. Tanmateix, si aconsegueixen tancar l’acord aquest 2014, caldrà la seva ratificació en els parlaments dels estats membres.
Per endavant, tenim dos reptes:
1) Aconseguir una coordinació efectiva dels moviments ciutadans crítics d’aquí i dels altres països de la Unió Europea i dels Estats Units.
2) Exigir i aconseguir la màxima transparència d’aquest procés davant l’opinió pública i el debat ciutadà.
ENTREPOBLES-PENEDÈS
Article públicat al 3d8 el 30 de maig de 2014

Anuncis