Vídeos i curmetratges produïts per la Red Centroamericana de Comunicación | 3- “Primero el agua”

La Red Centroamericana de Comunicación Social aplega una trentena d’organitzacions socials i de comunicació de Hondures, Nicaragua, Guatemala i El Salvador. Aquesta xarxa treballa, des d’un enfocament crític i qüestionador, com espai per articular iniciatives de comunicació relacionades amb temes de l’àmbit polític, social, econòmic, d’equitat de gènere i cultural, per promoure el desenvolupament humà dels pobles de Centreamèrica.

En les memòries dels darrers anys i en altres informacions també publicades en aquest blog podreu trobar més informació d’aquest projecte que compta amb el suport solidari dels ajuntaments de Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès.
Des de l’any 2016, periòdicament, anem publicant vídeos i curtmetratges produïts per la Red Centroamericana de Comunicación Social, aquesta és la tercera proposta.

L’aigua és un recurs essencial per a la vida i el seu accés és un dret humà fonamental. Malgrat això, nombroses comunitats rurals de Nicaragua s’enfronten a un greu problema degut a diversos focus de contaminació de les seves aigües i les enormes dificultats que tenen els seus pobladors per accedir-hi. Davant l’abandonament governamental, algunes comunitats s’han anat organitzant per respondre a les seves necessitats. Però s’ha presentat una nova amenaça: els intents de privatització de l’aigua promoguts per les grans multinacionals i els grups oligàrquics.

Anuncis